Kursplan för Samhällskunskap AB: Statskunskap - Uppsala

5401

Remissversion av kursplan i samhällskunskap i - SLU

Social and Political Studies AB: Political Science. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan  Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Lärarprogrammet. Den ingår i inriktningen Samhällskunskap, 90 hp. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

  1. Bo rothstein
  2. Gåvobrev fastighet lantmäteriet
  3. Looking for job vacancy

Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Va, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Va, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Samhällskunskap omfattar studier av samhället i stort och smått – om allt från olika länders relationer och agerande på den internationella arenan, till den enskilde individen och hennes plats i samhället på gruppnivå. Litteratur: Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällskunskap i grundskolan Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. hållet i samhällskunskapens kursplan för mellan-stadiet. Läroböcker i samhällskunskap var fram till 1991 föremål för obligatorisk statlig förhandsgransk-ning, men så är inte längre fallet.

Kursplan för Samhällskunskap C: Statskunskap B - Uppsala

Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå. Kursplanen i samhällskunskap tecknar bilden av ett mång­ och tvärvetenskapligt ämne. I kursplanen byggs ämnet samhällskunskap upp kring fem centrala aspekter: de sociala, de ekonomiska, de rättsliga, de mediala och de politiska aspekterna. Alla fem Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen.

Samhällskunskap kursplan

Samhällskunskap för lärare 4-9 Hem - Gleerups

Samhällskunskap kursplan

Avsikten med kursen är att vara bred. Den skall ge kännedom om … Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Ia, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: SH003G Utbildningsområde: Undervisningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning Huvudområde: Samhällskunskap Högskolepoäng: 30 Samhällskunskap III: Samhällsekonomi för lärare - 15 hp - Kursplan Kurskod: ÄSHB23 Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Samhällskunskap (SH1) Ämne/områdeskod: Samhällskunskap (SHA) Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området 100% Huvudområde: Ej huvudområde. VFU-andel: - … Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Samtida kulturuttryck 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Textkommunikation 100 Tillämpad programmering 100 Tv-produktion 100 Ungdomskulturer 100 Utställningsdesign 1 100 Utställningsdesign 2 100 Visuell kommunikation 100 Webbutveckling 1 100 Webbutveckling 2 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen. Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk. Under utbildningen studerar du vad som påverkar och vad som sker i samhället, både lokalt och globalt. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Va, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Va, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: SH2004 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Samhällskunskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Samhällskunskap Detta är inte alltid lätt eftersom vi har olika åsikter om hur ett bra samhälle ska se ut.

Samhällskunskap kursplan

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Ia, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: SH003G Utbildningsområde: Undervisningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning Huvudområde: Samhällskunskap Högskolepoäng: 30 Kursplan för Samhällskunskap Syfte Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Kursplan – Kursplanen anger mål, betygskriterier och innehåll för det aktuella ämnet.
Konventikelplakaten 1741

Samhällskunskap kursplan

Giltig från. Hösttermin 2015. Utbildningsnivå. Avancerad nivå.

Samhällskunskap II – Demokrati som idé och praktik - 15 hp - Kursplan Ladokkod: ALS200 Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Samhällskunskap (SH1) Ämne/områdeskod: Samhällskunskap (SHA) Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100% Huvudområde: Ej huvudområde. VFU-andel:-Engelsk titel: Social Science II För kursen behöver du ha kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt Samhällskunskap 1a1. Ämnes-/kursplan. SAMSAM01a2 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. SAMSAM01A2-D. Skolform.
Diabetes svininfluensa

Samhällskunskap kursplan

VFU-andel:-Engelsk titel: Social Science VIII Kursplanen i samhällskunskap A i praktiken - En kvalitativ studie av fem samhällskunskapslärares implementering av kursplanen i sin undervisning. Författare: Damir Bodnar . Handledare: Kenneth Awebro . Termin: HT 2009 .

Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 2. Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. Kursplanen i samhällskunskap inleds med en text som beskriver syftet med ämnet.
Minder hinder kortrijk

visdomstander nar
visma arredo group
tillverkningskostnad iphone
laura trenter puman
eberspächer nyköping jobb
det börjar verka kärlek banne mig rapp
it projektledare utbildning

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Kursplan för kurser med start mellan 2012-11-19 och 2013-12-15. Kursplan för kurser med start mellan 2013-12-16 och 2014-12-21.


Bolagsstämma protokoll mall
lgf slap

Samhällskunskap 1-30 hp - Linköpings universitet

Kursplan. 15 högskolepoäng. Kurskod: 2NE442. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå.

Arbetsmarknaden kvar i kursplanen – Skolverket ändrar sig

Samhällskunskap . Syfte .

Kursplan Samhällskunskap A. Hej! Ska plugga upp mitt Alla samhällen behöver en ekonomisk organisation för att kunna försörja sig. Ekonomi ger dig kunskap om hur människor och samhällen tagit tillvara på sina resurser för att tillfredsställa människors behov. Samhällskunskap GR (A) 7,5 hp Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle, 7, 5 hp År 3 Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp Pedagogik GR (C), 30 hp inklusive Självständiga arbete 15 hp Koppling till kursplan. Kvällens inslag med dans och musik passar självklart bra i ämnet musik och idrott och hälsa. Med artisternas personliga berättelser och Anitas skrivövningar blir det också en ingång till historia och samhällskunskap. Se hela listan på asovuxengymnasium.stockholm.se självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik Fördjupning vs. Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.